Y Codwr Canu

Y Codwr Canu

Caneuon ac Emynau ar gyfer dathlu rygbi.

Songs and Welsh hymns for celebrating rugby


Caneuon
teclyn gan @meigwilym done this

Play Store logo

Caneuon

Amdan :: About

Beth yw hwn?

Don't do a John Redwood. Mae canu'n well na meimio.

Dyma app i estyn yn y dafarn ar ôl y gem.

Mae rhai o'r emynau yn dod gyda fideo o'r dôn. Mae icon yn arddangos yn y rhestr.

Lawrlwytho unwaith – bydd dy ffôn yn cofio pob cân. Cyfleus pan bydd signal yn wael.

Platform agnostic - h.y. gweithio ar iOS, Android, Windows Mobile ayyb.

Ond mae hefyd ar gael ar y PlayStore, fel app android.

Adborth, dymuniadau a chwrw i @meigwilym.

So What is This?

Don't do a John Redwood. Songs are meant to be sung, and not mimed.

Here's an app to reach for in the bar after a game.

Some of the hymns come with a video of the tune. An icon is shown in the list.

Download once and all lyrics will be kept on the phone - ideal when signal is poor.

Platform agnostic - works on iPhones, Android, Windows Mobile and anything else that displays a webpage.

Although it's also available on the PlayStore as an app for android.

Send requests, feedback and - ooh - a pint of lager thanks, to @meigwilym.